Сургалтууд

1. SPSS програмд статистик анализ хийх - Анхан шат

Суралцах чадварууд

- SPSS програмд дата бааз үүсгэх
- SPSS програмд тойм статистик бодох
- SPSS програмд Т тест бодох
- SPSS програмд параметрийн бус тест бодох
- SPSS програмд категори үзүүлэлтийг харьцуулах

2. SPSS програмд статистик анализ хийх - Дунд шат

Суралцах чадварууд

- SPSS програмд шугаман регрессийн шинжилгээ хийх
- SPSS програмд дараалласан хэмжилтийн үр дүнд анализ хийх
- SPSS програмд логик регрессийн шинжилгээ хийх
- SPSS програмд амьдрах чадварын шинжилгээ хийх
- SPSS програмд статистик модел угсрах

3. Хамтдаа суръя

Хамтдаа суралцахыг хүссэн нэг найзаа давхар бүртгүүлээд багц сургалтанд суралцах 2 хүний эрхийг 60,000 төгрөгөөр авч суралцах суралцах боломжтой.

Багц сургалтын явцад нийт 5 цуврал онлайн видео хичээлийг үзэх явцдаа тусгайлан бэлдсэн дата бааз дээр хамт ажиллаад явах боломжтой. Сургалт үргэлжлэх хугацаанд видео хичээлийг хүссэн үедээ хязгааргүй үзэх эрхтэй.

Сургалтанд ашиглах SPSS програмыг ЭНД ДАРЖ нэвтрэн IBM корпорацийн үндсэн веб сайтаас 30 хоногийн хугацаанд үнэ төлбөргүй хэрэглэхээр татан авах боломжтой.

Сургалт үргэлжлэх хугацаа - 30 хоног (амралтын өдрийг оруулж тооцно)

Багц сургалт (нийт 5 видео хичээл бүхий аль нэг шатны сургалтыг сонгож суралцах) - 40,000 төгрөг

Сонгож суралцах (нийт видео хичээлүүдээс аль нэгийг сонгож суралцах) - 10,000 төгрөг

Сургалтанд бүртгүүлэх